Historia Domu Misyjnego

1920
24 styczeń Do Bytomia przybywają ojcowie Roch Szajca i Emil Drobny, którzy zamieszkali w wynajętym mieszkaniu przy ul. Krakowskiej 13
O. Roch Szajca SVD
28 marzec Ukazuje się pierwszy numer "Posłańca Niedzielnego", tygodnika Kurii Wrocławskiej, redagowanego przez o. Szajcę
kwiecień/maj Do Bytomia przyjeżdża o. Jan Gabriel
październik Placówka otrzymuje imię św. Stanisława męczennika
 

 

1921
1 styczeń Ukazał się "Dzwonek Marji", miesięcznik dla kongregacji mariańskich pod redakcją o. Rocha Szajcy 
20 październik Na podstawie uchwały Rady Ambasadorów Bytom pozostaje w Niemczech 
 

 

 
1922
2 styczeń Umowa o kupno willi dra Boretiusa w Rubniku. Z tej okazji o. Puchała pisał: "Na ekspedycję dla polskich czasopism wybrali bytomiacy Rybnik." (7 stycznia 1922 r. do o. J. Bodemsa, Steyl) 
5 lipiec Wojska niemieckie wkraczają do Bytomia i włączają miasto do Rzeszy Niemieckiej 
 

 

 
1923
1 październik Wskutek inflacji przestaje się ukazywać "Posłaniec Niedzielny" 
20 październik Na podstawie uchwały Rady Ambasadorów Bytom pozostaje w Niemczech 
     
1924
maj O. Szajca opuścił Bytom, kontynuując jednak redagowanie "Posłańca Niedzielnego po polsku" 
     
1926
 grudzień Kardynał Bertram poinformował rektora w Świętym Krzyżu, że "nie zamierza wyrazić zgody na utworzenie placówki waszego Zgromadzenia w tamtejszym dekanacie". Była to odpowiedź na gotowość objęcia placówki duszpasterskiej w Bytomiu przez werbistów 
     
1933
 10 luty Prowincjał, o. A Tellkamp, informuje kardynała, że werbiści wycofują się z dotychczasowych starań o objęcie duszpasterstwa parafialnego i zbudowanie kościoła czy kaplicy 
     
1934
 17 kwiecień Kardynał zgadza się na budowę niewielkiego klasztoru w pobliżu kościółka św. Małgorzaty 
 13 wrzesień Ruszają prace ziemne 
     
1935
 18 styczeń Podpisanie aktu kupna między parafią Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu i Zgromadzenia Słowa Bożego w sprawie działek cmentarnych pod budujący się klasztor
Budowa Domu Misyjnego.
 2 luty Robotnicy firmy budowlanej Kaller-Stachnik opuszczają plac budowy
 22 kwiecień Poświęcenie nowego klasztoru pod wezwaniem św. Małgorzaty
 21 sierpień Rektor I. Hülmeier, ostrzeżony, opuszcza Dom św. Małgorzaty
 29 sierpień Rewizja w domu: szukanie dowodów przestępstw dewizowych
 10 wrzesień O. J. Gabriel obejmuje funkcję rektora, stając się następcą o. Hülmeiera
   
1936
 kwiecień Porządkowanie przykościelnego cmentarza, zbudowanie drogi 
wrzesień  Wykonanie Drogi krzyżowej 
     
1937
 czerwiec O. Ferdynand Quack, zagrożony aresztowaniem, udaje się do Rybnika 
 18 listopad Aresztowanie o. J. Gabriela i o. H. Waltera 
     
1938
9 marzec  Po 112 dniach aresztu o. Gabriel wraca do św. Małgorzaty 
5 maj O. Walter zwolniony z aresztu 
25 maj O. Gabriel otrzymuje zakaz występowania na ambonie 
19 czerwiec Pierwsza procesja Bożego Ciała na wzgórzu św. Małgorzaty po dziesiątkach lat 
24 sierpień O. Eustachius Riedel zostaje mianowany rektorem Domu św. Małgorzaty 
25 sierpień O. Gabriel opuszcza Bytom 
     
1939
1 wrzesień  Wybuch II wojny światowej 
     
1940
13 październik  Erygowanie kuracji na Wzgórzu św. Małgorzaty 
     
1945
27 styczeń Rosjanie wkraczają do Bytomia
Dom Misyjny
19 marzec Zaprowadzenie polskiej administracji w mieście
 12 kwiecień Po wielkich przygodach przybywa z Nysy o. J. Gabriel
27 maj O. Gabriel zostaje pierwszym po wojnie rektorem Domu św. Małgorzaty
2 lipiec Początek przymusowego przesiedlenia niemieckiej ludności Bytomia.
   
1948
11 lipiec Odpust św. Małgorzaty z udziałem administratora apostolskiego, ks. dra Bolesława Kominka 
     
1953
23 wrzesień 40-lecie kapłaństwa o. Jana Grycmana (wyświęceni 1913). Obecny był ks. kan. Jan Szymała, dziekan bytomski i eks-werbista. Kazanie wygłosił o. Jacek Kubica 
     
1959
29 kwiecień Wizytacja kanoniczna parafii św. Małgorzaty przez bpa Franciszka Jopa, ordynariusza opolskiego
Grupa misjonarzy ludowych
2 lipiec Początek Studium homiletycznego. Dyrektorem szkoleniowym został o. Konrad Lemanowicz
1 wrzesień Powołanie o. F. Jażdżewskiego na dyrektora Studium homiletycznego

wrzesień

O. Jan Skowronek i o. J. Jurczyga "otwierają w Św. Małgorzacie pierwszą placówkę systematycznej Akcji Misyjnej" (o. Skóra)
 25 grudzień Poświęcenie tryptyku kaplicy domowej. Płaskorzeźbę wykonał rzeźbiarz Janoszka z Popielowa. Poświęcenia dokonał prowincjał, o. Feliks Zapłata. Poświęcenie powtórzono 10 stycznia 1960 z okazji "wigilii" dla ojców. Tryptyk wyraża myśl zawartą w pracy doktorskiej o. Zapłaty: "Udział Matki Najświętszej w obiektywnym dziele chrześcijańskiego odkupienia" jako współodkupicielki i wszechpośredniczki wszelkich łask
     
1960
24 kwiecień  Ciche obchody związane z 25-leciem pobytu werbistów na Wzgórzu św. Małgorzaty. Kazanie wygłosił o. J. Gabriel 
kwiecień Odwiedziny o. Bernarda Bony, misjonarza z Indii 
     
1961
12 maj  Odwiedziny o. Stanisława Cebulli, misjonarza z Argentyny (po 41 latach). Takie odwiedziny dowodzą, że "żelazna kurtyna socjalizmu" pokazuje pierwsze pęknięcia 
10 lipiec Odwiedziny o. Johanna Lakotty, misjonarza z Argentyny, w towarzystwie o. Teofila Chodziłły 
     
1962
6 listopad Czuwanie soborowe w parafii. "Pasterka maryjna" o północy. Po czuwaniu wyjazd delegacji parafialnej do Częstochowy 
     
1964
czerwiec/sierpień Przyjazd o. Josepha Diaz Viera z Indonezji po polskich misjonarzy: chce otrzymać pozwolenie na 20 misjonarzy dla Indonezji. Graniczyło to z cudem. A jednak stało się! 
     
1965
lipiec  Rozwiązanie Roku pastoralnego (Studium homelitycznego). Na rok szkolny 1965/66 przewidziany był tylko jeden ojciec, o. B. Greńczuk. Było lepiej posłać go na rok pastoralny do franciszkanów. 
1 sierpień Pierwsza Msza św. koncelebrowana na Małgorzatce przez pięciu prymicjatów: o. Stanisława Zawadzkiego, o. Jana Ochlińskiego, o. Henryka Zimona, o. Bolesława Greńczuka i o. Mikołaja Petersona 
9 październik Przyjeżdża br. Iwo Stusio i obejmuje funkcję furtiana oraz zakrystiana 
10 październik Wizytacja domu przez A.Spretiego, asystenta generalnego. Pozwolił na używanie telewizora, jaki o. Chudoba otrzymał na 25-lecie święceń kapłańskich 
     
1966
18 marzec Nawiedzenia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej (peregrynacja) w parafii św. Małgorzatki w ramach obchodów Tysiąclecia Chrześciajństwa w Polsce. Uroczystość przeszła wszelkie oczekiwania. Zjawiło się "mrowie ludzi" 
4 wrzesień Pożegnanie o. J. Seydy, dyrektora Roku pastoralnego, udającego się do Rzymu. 
18 listopad Pożegnanie o. G. Golli, wikariusza przy parafii św. Małgorzaty, udającego się do Ghany 
     
1967
19 wrzesień Początek szkolenia dla misjonarzy ludowych 
     
1968
3 marzec Wchodzi w życie Instrukcja o Eucharystii. Zakazuje ona m.in. coniedzielnego błogosławieństwa sakramentalnego po każdej Mszy św. przed wystawionym Najświętszym Sakramentem (np. w I piątki miesiąca) 
14 lipiec Odpust św. Małgorzaty i odwiedziny o. Konstantego Macioszka po 33 latach pracy w Japonii 
15 listopad Wizytacja kanoniczna parafii św. Małgorzaty przez bpa Wacława Wyciska 
24 listopad Poświęcenie przez proboszcza nowego polsko-łacińskiego mszału posoborowego: dar Ojca Świętego i Księży Pallotynów z Paryża 
     
1969
27 sierpień  Rekolekcje dla kapłanów głosi bp Jan Wosiński 
wrzesień/październik O. Aleksander Chudoba, jako pierwszy polski werbista, bierze udział w uroczystościach w Lourdes (7-15 września) i w Fatimie (11-15 października). Tu koncelebrował razem z biskupem z Leiry i odmówił modlitwę wiernych po polsku.
Z chwilą przejęcia funkcji rektora przez o. Józefa Kobielusza dom w Bytomiu staje się ośrodkiem skupiającym największą liczbę misjonarzy ludowych-werbistów 
     
1970
6 styczeń Spotkanie rodziców misjonarzy i ich krewnych z okolic Bytomia. Do nich nalezy 26 rodzin. Przybyło 60 osób. 
21 wrzesień Odwiedziny o. Karola Müllera, asystenta generalnego, w towarzystwie prowincjała, o. L.Szymańskiego i o. Władysława Kowalaka. Są to jego prywatne odwiedziny stron rodzinnych (Warmii) 
28 grudzień W skupieniu dla rodziców misjonarzy udział wzięli o. W.Kurtz, o. Janusz Bartoszek, o. Józef Krettek i o. Jerzy Miozga 
     
1971
2 styczeń "Celem przystosowania się do wymogów liturgicznych, a także by ułatwić odprawianie koncelebry, przesunięto ołtarzw kaplicy od ściany do przodu. Tryptyk pozostaje nietknięty, natomiast tabernakulum zostanie przymocowane do ściany" (Kronika domowa).
Fragment tryptyku
  
czerwiec Początek budowy domu gospodarczego-garażu.
   
1972
21 kwiecień Odwiedziny bpa Johanna Cohilla z Goroka (Nowa Gwinea). Przyjechał odwiedzić rodziny swoich misjonarzy: Jurczygów, Maciejów, Kurtzów oraz matkę o. Farleja. 
24 kwiecień Początek budowy salki rekreacyjnej do pomieszczenia bibliotecznego (od strony podwórza) dobudowano pokój. Pracę ukończono 17 czerwca. 
27 wrzesień Złoty jubileusz Polskiej Prowincji w połączeniu z bierzmowaniem i wizytacją parafialną, którą przeprowadzał bp Jop z Opola. O. Józef Arlik przedstawił zebranym w jadalni "Krótki szkic historii Polskiej Prowincji ze szczególnym uwzględnieniem Bytomia". O. Łysik uzupełnił jego wystąpienie dziejami wydawnictwa werbistów na Śląsku i na Pomorzu przed 1939 r. 
     
1973
13 styczeń Plenum domowe opowiada się za wszczęciem starań o włączenie "Osiedla Manifestu Lipcowego" do parafii św. Małgorzaty. 
17 maj W Zbrosławicach zmarł w wieku 83 lat o. Jan Gabriel, kapelan sióstr boromeuszek trzebnickich. 
29 wrzesień W związku z centralnymi obchodami złotego jubileuszu Polskiej Prowincji odwiedził nas generał, o. John Musinsky. Następnego dnia wyjechał do Częstochowy. 
29 listopad Kuracja św. Małgorzaty uzyskała status parafii. 
     
1974
24 styczeń Dostosowanie ołtarza i wystroju ołtarzowego w kaplicy domowej do zmian soborowych. Usunięto tryptyk o. Zapłaty, zostawiając jedynie jego środkową część (Matka Boska pod krzyżem). Dwie boczne części (Zwiastowanie i Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni) umieszczono na bocznych ścianach kaplicy. 
2 luty Spotkanie powojennych wychowanków i kleryków SVD w Bytomiu. Przybyło około 20 osób. 
12 kwiecień U wylotu z ul. św. Małgorzatki na ulicę Zabrską postawiono nowy krzyż dębowy. 
30 czerwiec Przekazanie urzędu proboszcza św. Małgorzaty z rąk o. Jana Skowronka na ręce o. Tomasza Skrzypca. 
10 październik Bp Antoni Adamiuk z Opola odwiedza parafię św. Małgorzaty. 
29 listopad Dekret Kurii Biskupiej w Opolu o włączeniu "Osiedla Manifestu Lipcowego" do parafii św. Małgorzaty. 
     
1975
5 styczeń Skupienia dla rodziców misjonarzy. Obecnych jest 60 osób. Przyjechał o. Bona, były misjonarz w Indiach, i o. Rajnold Glinka, który wygłosił kazanie.
Spotkanie z rodzicami misjonarzy
  
10 kwiecień Odwiedziny bpa Vitalisa Djebarusa, ordynariusza diec. Ruteng, Flores. Towarzyszy mu o. Stanisław Pikor jako tłumacz.
wrzesień Skupienie dla dobrodziejów misji. Spotkanie zorganizował o. A.Bajer, referent misyjny. Obecnych było 65 osób. Z misjonarzy przybyli ojcowie: Niezgoda, Orlikowski, Olejnik, Renk, Wargulewski. Kazanie wygłosił o. Henryk Renk.
19 październik Beatyfikacja Założyciela o. Arnolda Janssena i o. Józefa Freinademetza. Z Katowic wyruszyła grupa 40 werbistów. Z mieszkańców domu bytomskiego dołączyli ojcowie: Łysik, Kaletta, A.Bajer, Sudolski, Karwecki, Kuźnik. Powrócili po 10 dniach.
   
1976
4 styczeń Skupienie dla rodziców misjonarzy: Mszy św. przewodniczył o. Ernest Golly. Koncelebrował o. Karol Warzecha z Autralii. 
23 maj Wręczenie krzyży misyjnych w kościele św. Małgorzaty. Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp W. Wycisk. Krzyże otrzymali: o. Wiesław Małecki, o. Jan Wichary, o. Stefan Kukuła, o. Piotr Kostyk, o. Stefan Nawrot i o. Roman Malek. 
14 lipiec Odwiedziny bpa Dariusza Nggawy, ordynariusza na Flores. 
26 wrzesień Skupienie przyjaciół misji: obecnych 67 osób. Mszy św. przewodniczył o. G. Golla z Ghany, a koncelebrował o. Tadeusz Gruca z Indonezji. 
30 październik Odwiedziny rektora sanktuarium fatimskiego, ks. Luciano Gomesa Guerra oraz o. Louisa Kondora SVD, postulatora w procesie informacyjnym Hiacynty i Franciszka, którym objawiała się Matka Boża. 
     
1977
9 styczeń Skupienie dla przyjaciół misji. Przybyło 60 osób. Mszy św. przewodniczył o. Janusz Bartoszek z Nowej Gwinei. 
29 listopad Kaplica domowa otrzymała nowy wystrój: nowy ołtarz z wyrzeźbionymi czterema Ewangelistami, dzieło rzeźbiarza Masorza z Rybnika; na ścianie prezbiterium - krzyż, a na rzeźbionym podeście - tabernakulum. Droga krzyżowa jest dziełem s. Anekty z Legnicy. 
28 grudzień Poświęcenie kaplicy przez bpa Józefa Kurpasa z Katowic w połączeniu z opłatkiem wigilijnym, kolędą domową i kwartalnym skupieniem. Biskupa zaprosił o. A. Chudoba. 
     
1978
8 styczeń Spotkanie rodziców misjonarzy. Obecne 83 osoby. Przewodniczył o. B. Bona. Prócz niego udział wzięli: o. B. Skóra, o. A. Bajer, o. B. Kurpisz, o. J. Sudolski i o. J. Bzik. 
10 kwiecień Odwiedziny generała, o. Heinricha Heekerena, w towarzystie o. J. Cebulskiego, radnego generalnego. 18.00 - Msza św. koncelebrowana, której generał przwodniczył i wygłosił homilię. W spotkaniu wieczornym rektor, o. J. Bajer, prosił, by przydzielano więcej ojców do Polskiej Prowincji.
Wyburzenie ostatniego domu, własności p. Rüger, na Wzgórzu św. Małgorzaty, przylegającego do klasztoru.

Odwiedziny o. Generała
13 kwiecień Koncelebra tegorocznych prymicjatów Polskiej Prowincji. Był to kurs ojców Kubicza, Kałuży, Pawlika i Kruza. Na Mszy św. o 18.00 zebrało się ok. 800 wiernych.
29 kwiecień Pogrzeb o. Stefana Łysika, który zmarł 26 kwietnia u Sióstr Boromeuszek w Świerklańcu. Po eksportacji w Świerklańcu, w której wziął udział dekanat piekarski, uroczystości pogrzebowe odbyły się o 16.00 w kościele św. Małgorzaty. Homilię wygłosił o. J. Tatarczyk.
25 czerwiec Złoty jubileusz kapłaństwa o. Karla Janoschki, byłego rektora i proboszcza, budowniczego Małgorzatki.
30 listopad Pogrzeb tragicznie zmarłego w wypadku drogowym pod Gliwicami o. Adolfa Dworaczka.
17 grudzień O. Józef Bzik wyjeżdża na stałe do Jugosławii. Razem z o. Ewaldem Szczygłem mają zakładać podwalinny pod wspólnotę SVD w Jugosławii.
     
1979
30 lipiec Skupienie dla misjonarzy przebywającychna urlopie. Organizatorem jest o. Bronisław Poćwiardowski. Obecni byli ojcowie: Bolesław Gielata, Kazimierz Gergont, Henryk Renk, Ryszard Kalinowski, Józef Paroń, Jan Salańczyk, Antoni Rybiński, Sylwester Pająk i Antoni Kość. Skupienie połączono z wycieczką do Nowej Huty, Oświęcimia, Wadowic i Częstochowy. 
     
1980
28 lipiec Skupienie dla misjonarzy przebywających na urlopie. Organizatorem i tym razem był. o. Bronisław Poćwiardowski. Udział wzięli ojcowie: Zdzisław Kalisz, Karol Podbioł, Jan Wargulewski, Jan Kozłowski, Stanisław Pikor i Eugeniusz Basiński. Skupienie zakończyło się wycieczką do Rybnika, Oświęcimia, Krakowa i Częstochowy. 
25 wrzesień Zjazd na dół do kopalni Szombierki. Zaproszenie przyszło od "Solidarności". Na dół zjechało 11 ojców: S. Tarasiuk, A. Bajer, P. Karwecki, J. Sudolski, J. Pilek, B. Kurpisz, B. Konieczka, Z. Wieczorek, T. Skrzypiec, L. Kuźnik i K. Łukaszewski.
W kopalni "Szombierki"
29 grudzień Skupienie kwartalne dla domowników w połączeniu ze złotym jubileuszem kapłaństwa o. Jana Kiliana. Kazanie wygłosił o. A. Bajer, a "dopowiedział" sam Jubilat.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Używane są one w celach statystycznych oraz by ułatwić korzystanie z serwisu. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek, zgodnie z obowiązującym prawem i aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej o Ochronie danych Osobowych (RODO) informujemy, że żadne dane osobowe użytkowników nie są zapisywane ani przetwarzane przez naszą stronę inernetową, Polityka prywatności