u srodki logos02

Nazwa projektu: Konserwacja i zachowanie zabytkowego kościoła św. Małgorzaty w Bytomiu

Projekt realizowany z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie: 5.3. Dziedzictwo kulturowe
Poddziałanie: 5.3.2. Dziedzictwo kulturowe - OSI

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowych zabytkowego kościoła św. Małgorzaty w Bytomiu.|

Zakres projektu obejmuje wykonanie prac dotyczących elewacji wraz z wymianą obróbek blacharskich i instalacji odgromowej, izolacji fundamentów, dachu i wież wraz z odwodnieniem, witraży, wnętrza kościoła, w tym posadzek, ścian, stropów, zagospodarowania bezpośredniego otoczenia kościoła, wykonanie instalacji c.o. oraz monitoringu wizyjnego.

Realizacja projektu umożliwi jego wykorzystanie do rozszerzonej działalności kulturalnej i społecznej.

Cel bezpośredni Projektu:
- zachowanie, zwiększenie atrakcyjności i dostępności obiektu kulturowego poprzez poprawę stanu zachowania zabytku wraz z adaptacją na cele kulturalne.

Cel ogólny Projektu: ochrona i efektywne wykorzystanie obiektu dziedzictwa sakralnego i kulturowego.

Oddziaływanie projektu to:
- ochrona polskiego dorobku kulturowego,
- podtrzymanie tradycji i wartości oraz podniesienie jakości życia poprzez czynny udział społeczeństwa w kulturze,
- podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miasta i regionu.

Efekty realizacji projektu to:
Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem: 1 szt.
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne: 1000 osób/ rok.

Wartość projektu: 2.380.000,00 zł
Wkład w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 2.023.000,00 zł
- Budżet Państwa: 238.000,00 zł.

Informujemy, że w postępowaniu na wykonanie prac konserwacyjnych, restauratorskich i remontowych kościoła św. Małgorzaty w Bytomiu, wybrana została oferta:

Zakład Remontowo-Budowlany Zdzisław Olczyk
ul. 11 Listopada 15
41-807 Zabrze


 Informujemy że w postępowaniu na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu wybrana została oferta:

Centrum Projektowo-Szkoleniowe Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 25-27
41-902 Bytom

 


POBIERZ PLIKI:

Drukuj E-mail

Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Używane są one w celach statystycznych oraz by ułatwić korzystanie z serwisu. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek, zgodnie z obowiązującym prawem i aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej o Ochronie danych Osobowych (RODO) informujemy, że żadne dane osobowe użytkowników nie są zapisywane ani przetwarzane przez naszą stronę inernetową, Polityka prywatności